Info/Offerte aanvraag Contactformulier
CONTACT
Telefoon        0541 - 200 100
E-mail        info@dumea-am.nl
Adres        Bornsestraat 24
         7597 NE Saasveld

Bodemonderzoek

Volgens vastgestelde NEN normen wordt bodemonderzoek
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd om na te gaan of er op de locatie een eventuele grond en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is.

Een verkennend bodemonderzoek (voorheen schone grond verklaring) kan verplicht worden gesteld door bevoegd gezag (gemeenten, provincies) in geval van een aanvraag bouwvergunning, wijziging milieuvergunning, bestemmingswijziging enz.

Een andere belangrijke aanleiding voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek kan de transactie van grond en/of vastgoed zijn. Wanneer de bodem verontreinigd is kan dit waarde verminderend zijn omdat er mogelijk beperkingen worden opgelegd in het gebruik van het terrein.

Terra Agribusiness BV verzorgd eveneens "AP04" partijkeuringen. Indien er bij grondwerkzaamheden grond vrijkomt die elders toegepast moet worden, kan een dergelijke keuring vereist zijn.

Voor het uitvoeren van een bodemonderzoek is Terra Agribusiness BV gecertificeerd met de certificaten BRL 1000, 2000, 2001, 2002 en 2018. Deze certificaten zijn benodigd om milieukundig veldwerk uit te mogen voeren.

Terra Agribusiness BV kan voor u de volgende typen bodemonderzoek uitvoeren:
  • Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740
  • (Historisch) Vooronderzoek conform NEN 5725
  • Verkennend bodemonderzoek "Asbest in grond" conform NEN 5707
  • Nul- en Eindsituatie bodemonderzoek
  • Nader bodemonderzoek
  • "AP04" BBK grond partijen keuring