Grond

Grondonderzoek heeft tegenwoordig meestal Grondonderzoek
een wettelijke verplichte oorzaak. Echter wordt het ook veelal vrijwillig aangevraagd voor gewasspecifiek bemestingsadvies. Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor onderzoek en advies over gazon, siertuin en groentetuin.

In het kader van de derogatie en/of fosfaatdifferentiatie moet elke deelnemer elke vier jaar een nieuw monster hebben van elk perceel binnen een mestnummer/gebruiker.

Derogatie deelnemers moeten zorgen dat er op 1 februari van elk jaar er een monster is van elk perceel met ten minste een Fosfaat en NLV analyse die niet ouder is dan 4 jaar.
Vanaf 1 januari 2010 moeten alle grondmonsters ten behoeve van de derogatie en fosfaatdifferentiatie bemonsterd worden met GPS. Op de analyse komt dan een luchtfoto met het ingetekende perceel te staan.

Terra Agribusiness BV hanteert 3 standaardpakketten voor derogatie en fosfaatdifferentiatie. Al deze pakketten zijn geldig voor de hiervoor genoemde regelingen. Sinds 1 januari 2011 is het toegestaan om percelen geheel aaneengesloten groter dan 5 ha in 1 monster te vatten. Voor deze percelen wordt er bemonsterd conform het gestratificeerd aselect principe.

Analyse-code
onderzoek type
Analyse parameters
G1
Grasland
P-AL-getal, Pw getal, N-leverend vermogen
B1
Bouwland
Pw-getal, P-AL getal, N-leverend vermogen
G2
Grasland
G1 + pH-KCL, organische stof, organisch koolstof, P-PAE, kali, magnesium, natrium, koolstof, C/N verhouding, zwavel S-PAE, zwavel leverend vermogen
B2
Bouwland
B1 + Klei-humuscomplex CEC, P-Al, pH-KCL, organische stof, organisch koolstof, P-PAE, kali, magnesium, natrium, koolstof, C/N verhouding, zwavel S-PAE, zwavel leverend vermogen
G3
Grasland
G2 + borium, koper, cobalt, mangaan, zink, ijzer, molybdeen
B3
Bouwland
B2 + Klei-humuscomplex CEC, borium, koper, mangaan, zink, ijzer, molybdeen

Verder zijn er ook verschillende analysepakketten voor: grasland scheuren, bekalkings adviezen en gewasspecifieke bemesting adviezen.

klik hier voor een voorbeeldanalyse van een grondmonster. (voorbeeld analyse wordt geopend in een nieuw venster)

klik hier voor het opgeven van uw monstername opdracht.

Monstername opdracht Contactformulier
CONTACT
Telefoon        0541 - 200 100
E-mail        info@dumea-am.nl
Adres        Bornsestraat 24
         7597 NE Saasveld