Mest

Efficiƫnt bemesten op basis van een mestanalyse.mestonderzoek

De optimale inzet van drijfmest luistert nauw. Te krappe bemesting of overbemesting kan nadelige gevolgen hebben voor uw opbrengst. Met een mestanalyse krijgt u inzicht in de samenstelling van de mest. Daarmee kunt u de optimale bemesting bepalen en uw opbrengst maximaliseren.

Op basis van het mestmonster bepaalt het laboratorium het drogestofgehalte en de hoeveelheid stikstof, fosfaat, kali, magnesium en natrium. Met het resultaat van deze mestanalyse kunt u uw bemesting optimaliseren.

Terra Agribusiness BV hanteert de onderstaande analysepakketten voor mestonderzoek.

Analyse- code
Analyse pakketten
M1
Droge stof
M2
N + P
M3
N + P + K
M4
Droge stof + N + P
M5
Droge stof + N + P + K
M6
Volledig mestonderzoek (droge stof, organische stof, asrest, stikstof-totaal, ammoniakale stikstof, fosfaat, kali, magnesium en natrium)
Opties:
M8
Nitraat stikstof (bij aangezuurde mest)
M9
Ammoniakale stikstof
M10
Chloor
M11
Calcium (CaO)
M12
pH
M13
C/N-verhouding + zwavel (S)
M14
Zware metalen (Arseen, nikkel, chroom, lood, zink, kwik, koper, cadmium)

Een mestmonster kan door u zelf bemonsterd worden. Wij stellen hiervoor de benodigde potten en deksels beschikbaar.

klik hier voor een voorbeeldanalyse van een mestmonster. (voorbeeld analyse wordt geopend in een nieuw venster)

Klik hier voor het opgeven van uw monstername opdracht voor mestanalyses.
Monstername opdracht Contactformulier
CONTACT
Telefoon        0541 - 200 100
E-mail        info@dumea-am.nl
Adres        Bornsestraat 24
         7597 NE Saasveld