Info/Offerte aanvraag Contactformulier
CONTACT
Telefoon        0541 - 200 100
E-mail        info@dumea-am.nl
Adres        Bornsestraat 24
         7597 NE Saasveld

milieu nieuws

Analyse PFAS verplicht bij grond en bagger

Voor de analyse van grond en bagger volgens een BRL1000/AP04 partijkeuring, zijn een aantal eisen gewijzigd. Deze wijzigingen gelden voor een regeling waarin zogeheten PFAS-achtige stoffen zijn opgenomen, die recent zijn aangemerkt als zeer zorgwekkende stof.
Deze stoffengroep, voluit poly- en perfluoralkylstoffen genoemd, is een door mensen geproduceerde stof. Deze stof is vaak als toevoegmiddel gebruikt in vele toepassingen, waaronder waterafstotende producten, antiaanbaklagen, verf, lakken en oppervlakte behandelende stoffen. De stoffengroep is zeer slecht afbreekbaar en daardoor zeer bestendig. Het komt verspreid in Nederland vrijwel overal voor, in meer of mindere mate. 
 
Wat zijn de gevolgen?
Gevolg van deze wijziging is dat (vooralsnog alleen bij partijonderzoeken BRL 1000/AP04):
  • Analyseren op PFAS in de meeste situaties na 8 juli 2019 verplicht is volgens het tijdelijk handelingskader.
  • Analyse niet nodig is als er een onomstotelijk bewijs is dat de stof afwezig is. Bijvoorbeeld bij lagen dieper dan 1 meter zonder grondverzet in verleden. Dit komt vrijwel niet voor!
  • Partijen die onderzocht zijn vóór 8 juli 2019 nog tot 1 oktober 2019 toegepast mogen worden zonder analyse op PFAS.
  • Bij toepassing van partijen zonder PFAS-onderzoek vanaf 1 oktober, PFAS alsnog moet worden onderzocht.
  • Er in veel gevallen geen referentiewaarden voor een toepassingsgebied zijn. Hiervoor kan dan een achtergrondwaardenbepaling worden uitgevoerd, middels een erkend bodemonderzoek op PFAS, om te toetsen of een partij met verhoogde waarden hier alsnog kan worden toegepast.
Wat zijn de ervaringen tot op heden?
Er geldt (voorlopig) een erg lage toepassingsnorm voor schone grond. Door de lage norm is vaak, nadat het resultaat bekend is, de beoogde toepassing niet mogelijk door een te hoge waarde aan PFAS.  Een oplossing kan zijn om bij de beoogde toepassingslocatie de ontvangende bodem te onderzoeken (zie bovenstaand laatste punt), om te kijken wat de achtergrondwaarde is. Er is dan vaak wel toepassing mogelijk, indien de ontvangende bodem een hoger gehalte heeft dan de toe te passen partij.

Voor toepassingen op natuur- en landbouwgrond komt er per 1 december waarschijnlijk een soepeler toepassingsnorm. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u hierover informeren.

Vragen?
Heeft u vragen over de PFAS-onderzoeken? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!
terug naar nieuwsoverzicht