Info/Offerte aanvraag Contactformulier
CONTACT
Telefoon        0541 - 200 100
E-mail        info@dumea-am.nl
Adres        Bornsestraat 24
         7597 NE Saasveld

maatwerk nieuws

Fosfaatdifferentiatie: Laat uw percelen bemonsteren voor 15 mei

Als u gebruik wilt maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm op een perceel, dan bent u verplicht om dat perceel te laten bemonsteren en analyseren. Is de grond niet bemonsterd en geanalyseerd, dan moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm.
 
De monsters mogen op 15 mei 2013 niet ouder zijn dan 4 jaar. Controleer dus of uw monsters nog geldig zijn. Klik hier voor het doorgeven van uw monstername opdracht voor nieuwe percelen of verlopen grondmonsters.

Aanmelden
Uiterlijk 15 mei geeft u via de Gecombineerde opgave door dat u gebruik wilt maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm voor een bepaald perceel. De fosfaattoestand van de bodem wordt uitgedrukt in een PAL-getal (grasland) en een Pw-getal (bouwland). Deze waarden vult u dan in voor een bepaald perceel. Als u geen PAL- of Pw-waarde invult, moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm.


terug naar nieuwsoverzicht