Info/Offerte aanvraag Contactformulier
CONTACT
Telefoon        0541 - 200 100
E-mail        info@dumea-am.nl
Adres        Bornsestraat 24
         7597 NE Saasveld

maatwerk nieuws

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Bent u van plan om grasland te scheuren? Vergeet dan niet een scheurmonster te laten nemen! Klik hier om uw monstername opdracht aan ons door te geven.

Het monster moet zo laat mogelijk voor bemesten genomen worden van het perceel. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de beschikbare stikstof.

Voorwaarden voor vernietigen
De regels voor het scheuren van grasland gelden alleen voor grasland dat is bestemd voor voederproductie. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en groene braak vallen hier niet onder. Grasland op natuurterrein en op overige grond valt wel onder deze regels. Ook doodspuiten wordt gezien als vernietiging van grasland.

Bemesting van een relatief sikstofbehoeftig gewas op gescheurd grasland moet plaatsvinden volgens een bemestingsadvies. Het advies is gebaseerd op de analyseresultaten van een representatief bodemmonster van het perceel.

Een grondmonster ten behoeve van het scheuren van grasland moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen.
  • De bodemanalyse moet een uitspraak doen over de aanwezige minerale stikstof.
  • De bodemanalyse moet een uitspraak doen over de te verwachten mineralisatie gedurende het groeiseizoen.
  • De bodemanalyse moet gedaan worden door een geaccrediteerd laboratorium.
  • Het monster wordt zo laat mogelijk voor bemesten genomen van het perceel. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de beschikbare minerale stikstof.
  • Voor de herinzaai van grasland wordt het monster gestoken in de bovenste 20 centimeter van de bodem van het perceel en geanalyseerd.
  • Op kleigrond en zand- of lössgrond wordt in het monster de totale hoeveelheid stikstof bepaald. Hierop wordt het stikstofleverend vermogen bepaald, wat de basis is voor het bemestingsdadvies.
  • Voor veengrond wordt het stikstofleverend vermogen bepaald op basis van het ontwateringspeil.
terug naar nieuwsoverzicht