Info/Offerte aanvraag Contactformulier
CONTACT
Telefoon        0541 - 200 100
E-mail        info@dumea-am.nl
Adres        Bornsestraat 24
         7597 NE Saasveld

milieu nieuws

Regelgeving uitgezeefde grond van groenafval, bermmaaisel en overig organisch materiaal

Door een wijziging in de wet Milieubeheer vallen bepaalde landbouwmaterialen niet meer onder de afvalstoffenregelgeving. Bepaalde groen soorten mogen niet zonder meer in de landbouw worden toegepast. Een oplossing hiervoor is het composteren van het materiaal. Aan deze organische resten bevattende grond zitten echter wel bepaalde eisen.

Regelgeving uitgezeefde grond van groenafval, bermmaaisel en overig organisch materiaal

De afgelopen maanden hebben we verschillende meldingen gekregen van groenrecyclingbedrijven die uitgezeefde grond uit groen- en tuinafval hadden afgezet in de landbouw. Ook groenafval als bermgras, slootmaaisel e.d. is in sommige gevallen op een dergelijke manier afgezet in de landbouw.  Bij controle door de overheid bleken deze bedrijven, in hun kennelijke onwetendheid,  niet te voldoen aan de wetgeving op dit gebied. Een vervelend strafrechtelijk onderzoek kan dan het gevolg zijn.

Hoe zit het nu?

Definitie in de wet m.b.t. organische reststromen

Door een wijziging in de wet Milieubeheer valt;  "Natuurlijk, niet gevaarlijk bosbouw- en landbouwmateriaal dat word gebruikt in de landbouw, de bosbouw of voor de productie van energie uit biomassa door middel van processen of methoden die onschadelijk zijn voor het milieu en die de menselijke gezondheid geen schade toebrengen" niet meer onder de afvalstoffenregelgeving.

Gevolg;  Dit betekent niet dat de genoemde groen soorten zonder meer in de landbouw mogen worden toegepast. Deze stoffen vallen nog wel onder de meststoffenwet waarin is vastgelegd dat gespecificeerde toegestane meststoffen zonder verdere bewerking in de landbouw mogen worden afgezet (met bijbehorende maxima aan normen van fosfaat en stikstof).

De reststromen als bermgras, slootmaaisel e.d. staan daar niet op, waardoor deze dus niet onbewerkt mogen worden toegepast.  Redenen hiervoor zijn o.a. fytosanitaire risico's op nemathoden, en pathogenen verspreiding.

Oplossingen hiervoor zijn het composteren van het materiaal en evt. vergisting of covergisting. Uiteraard onder de daarvoor geldende regelgeving (bijvoorbeeld Keurcompost).


Eisen aan afzet van uitgezeefde (organische resten bevattend) grond

Naast bovengenoemde wijziging in de wetgeving geldt al wat langer de eis dat het uitgezeefde grondmateriaal uit de groenrecycling gekeurd dient te worden als niet vormgegeven bouwstof zijnde grond, indien men het verder onbewerkt wil toepassen in bijvoorbeeld de landbouw.

Dat wil zeggen dat een dergelijk onderzoek, partijkeuring grond volgens de BRL SIKB 1000-protocolen VKB 1001, met een AP04 grondanalyse in duplo, zal moeten uitwijzen of deze grond kan worden toegepast op de betreffende locatie.

Daarnaast gelden ook hiervoor de regels in de mestwetgeving met bijbehorende maxima.

De uitgezeefde grond kan ook gemengd worden in het te composteren materiaal indien men daarmee nog kan blijven voldoen aan de eisen van Keurcompost.

Voor meer informatie kunt u hierover uiteraard contact met ons opnemen. Ook de branchevereniging BVOR heeft veel informatie beschikbaar.
 

terug naar nieuwsoverzicht