Monstername opdracht Contactformulier
CONTACT
Telefoon        0541 - 200 100
E-mail        info@dumea-am.nl
Adres        Bornsestraat 24
         7597 NE Saasveld
milieu nieuws

Asbest in partijen grond

Partijkeuringen voor asbestonderzoek moeten tegenwoordig uitgevoerd worden op basis van gecombineerde normen en eisen.
Volgens protocol 1001 versie 9.0 en NEN5707+C2:2017 is het voorkomen van het grootst mogelijk asbesthoudende deeltje bepalend voor de toe te passen onderzoekstrategie.
 
Indien partijen grond met een bijmenging van onduidelijke oorsprong, of asbesthoudend materiaal met een maximaal aangetroffen deeltjesgrootte van 40 mm worden waargenomen, dan moet een omslachtige methode worden gevolgd waarbij er 12 x 500 kg moet worden gezeefd/uitgeharkt. Dit is een duurdere methode, die veelal ook met een kraan zal moeten worden uitgevoerd, dan de methode waarbij geen grof materiaal is aangetroffen.
 
Voor de duidelijkheid: indien sprake is van baksteen of klinkers/tegels zonder verder materiaal groter dan 40 mm, zal dit nog wel te onderbouwen zijn. Om teleurstelling te voorkomen is het bij twijfel te overwegen om de partij vooraf te zeven op <40 mm. Hierdoor wordt de partij waarschijnlijk ook al aantrekkelijker om af te zetten en bent u goedkoper uit met het onderzoek.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over asbestonderzoek? Neem dan gerust contact met ons op: 0541 - 200 140.
terug naar nieuwsoverzicht